Krajské kolo jazykové olympiády AJ 2022

Dne 6. dubna 2022 proběhlo krajské kolo jazykové olympiády v Šumperku, kterého se zúčastnil student 3. ročníku oboru Truhlář a tesař, Marek König. Krajského kola se zúčastnilo 16 studentů středních škol. Marek KÖNIG se umístil na krásném 12. místě. Byl jediný z učňovského oboru, takže velký úspěch. Studenti absolvovali části poslech, čtení s porozuměním a konverzaci na vybrané téma. V porotě byli dva rodilí mluvčí a jeden česky hovořící učitel. 

Stašková Kateřina

Partneři školy