Krajská soutěž oboru Truhlář, NEJLEPŠÍ V KRAJI – POSTUP DO FINÁLE

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se naši žáci II. ročníku uč. oboru truhlář, Antonín Přibil a Kristián Kročil zúčastnili krajské soutěže pořádané Střední školou řemesel ve Frýdku Místku.

Soutěže se zúčastnili žáci škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Olomoucký kraj byl zastoupen žáky z odborných škol z Prostějova, Šumperku a našimi žáky z Olomouce. Zbývajících 8 škol bylo z Moravskoslezského kraje. Konkurence 11 škol byla velmi vysoká a přestože zadání soutěže (výrobku) znali všichni již dopředu, z důvodu nedokončení většiny žáků v časovém limitu bylo rozhodnuto ředitelem soutěže a hodnotící komisí prodloužit žákům limit na dokončení zadání.

V této konkurenci se našim žákům Antonínu Přibilovi a Kristiánu Kročilovi podařilo obsadit za Olomoucký kraj velmi pěkné první a druhé místo. Obsazením prvního místa si Antonín Přibil zajistil postup do celorepublikového finále, které se bude konat na stavebním veletrhu v Brně 2. – 4. 3. 2023.

Oběma žákům vedení školy děkuje a upřímně blahopřeje.

Galerie ze soutěže

Partneři školy