JAZYKOVÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO

V průběhu měsíce ledna 2024 se na naší škole uskutečnilo školní kolo jazykové olympiády, do které byli nominováni žáci s nejlepšími studijními výsledky v angličtině.

Školní kolo se skládalo z písemné (gramatika, čtení s porozuměním, poslech) a ústní části (monolog na vylosované téma + doplňující otázky od zkoušejích). Školního kola se zúčastnilo celkem 34 žáků, ze studijních i učňovských oborů.

Do okresního kola postupují 2 nejúspěšnější žáci – Danis Martin (3AE) a Velzel Petr (3MO) . Okresní kolo se bude konat dne 14. 2. 2024 na DDM v Olomouci.

Děkujeme všem žákům za učást a postupujícím přejeme Good luck!

Partneři školy