Inspirativní setkání s úspěšným podnikatelem

Liborem Špundou, jednatelem společnosti Arrows pojištění, členem dozorčí rady Okresní hospodářské komory Olomouc, členem prezidia Asociace pojišťovacích makléřů a spolumajitelem basketbalového týmu BK REDSTONE Olomoucko.

Setkání proběhlo ve středu 12. října 2022 pro druhý, třetí a čtvrtý ročník oboru obchodník. Žáci slyšeli z úst absolventa stejného oboru, a to přímo na naší škole J, zajímavé a inspirativní informace z oblasti podnikání a cesty k úspěchu.

Dozvěděli jsme se, že budování vztahů je pro obchodníky nepostradatelné, že je dobré mít obchodního ducha, prezentační dovednosti, zdravé sebevědomí, vnitřní sebereflexi, znát své silné a slabé stránky, umět se poučit z chyb a vždy udělat něco navíc …. a úspěch se dostaví.

Na závěr jsme obdrželi volné vstupenky na zápasy v basketbalu na celou sezónu.           

Mgr. Alena Ondráková

Obrázky ze setkání s úspěšným podnikatelem

Partneři školy