Exkurze žáků oborů zpracování dřeva 15.2.2023 Pila Javořice a NOVATOP Ptení

Žáci i pedagogický doprovod měli možnost vidět ve firmě Javořice a.s. Ptení dřevařskou prvovýrobu – od třídění a odkorňování kulatiny po skladování řeziva. Měli možnost navštívit pilnici a prohlédnout si technologii výroby řeziva, seznámili se s provozem sušáren řeziva a viděli způsoby skladování dřevní štěpky a pilin.

Ve firmě AGROP NOVA a.s. Ptení se žáci seznámili s technologickým postupem výroby BIO desek a montážních panelů pro dřevostavby

Partneři školy