Exkurze ve výrobním závodě JTEKT Bearings s.r.o.

Studenti třídy 2PT se dne 25. 10. 2023 zúčastnili exkurze ve výrobním závodě JTEKT Bearings s.r.o. Olomouc, pedagogickým dozorem byla ing. Dagmar Bařinová, Ph.D. Exkurzi provázel ing. Michal Kubáček – vedoucí oddělení procesní technologie. Na úvod exkurze byli žáci seznámeni se sortimentem produktů, které se ve firmě JTEKT Bearings s.r.o. Olomouc vyrábějí a které se používají do převodovek, motorů, systémů řízení, kol, brzd apod. určených pro automobilový průmysl.  Žáci naší školy viděli celý proces výroby jehličkových a válečkových ložisek od příjmu materiálu přes proces řezání, obrábění, tepelné zpracování, mezioperační kontroly, kompletace až po expedici výrobků.

      Součástí exkurze byla i prezentace pracoviště metalografické laboratoře zabývající se ověřováním kvality výrobku, kde byla žákům naší školy ukázána příprava metalografických vzorků a popsán proces hodnocení.  

Partneři školy