Exkurze ve slévárně ANAH Prostějov, s.r.o.

Studenti třídy 2PT se dne 22. 11. 2023 zúčastnili za doprovodu učitelky školy ing. Dagmar Bařinové, Ph.D. exkurze ve slévárně ANAH Prostějov, s.r.o.

     Během exkurze měli studenti možnost vidět celý proces výroby odlitků vyráběných ze šedé a tvárné litiny. Na počátku slévárny byla jaderna, kde byly ukázány ruční i strojní metody výroby jader, následovala formovna, kde byla studentům ukázána a popsána výroba pískových forem včetně zakládání jádra do formy. Exkurze pokračovala ukázkou dalšího pracoviště a tou byla tavírna, kde viděli samotnou tavbu kovu v tavících pecích spolu se zavážecím systémem vstupních surovin používaných k výrobě odlitků.  Studenti měli příležitost vidět roztavený kov tekoucí z tavicí pece do licí pánve a následné odlévání tekutého kovu z licí pánve do předem připravené pískové formy. Po ztuhnutí odlitku a vytlučení odlitku z formy probíhaly dokončovací operace tj. tryskání a broušení.

     Závěrem exkurze bylo studentům představeno pracoviště výstupní kontroly, kde probíhala vizuální kontrola odlitků, a následně byly ukázány i konkrétní slévárenské vady identifikované na odlitcích.

Galerie z exkurze

Partneři školy