Exkurze u okresního soudu v Olomouci

Dne 13. 12. se třída 1OB zúčastnila exkurze u Okresního soudu v Olomouci pod dohledem třídního učitele Mgr. Schwana. Na programu bylo skutečné hlavní líčení v trestní věci. Žáci se mohli seznámit s majetkovými trestnými činy a praktickou ukázkou procesní stránky trestního práva. Vzhledem ke skutečnosti, že žáci mají ve vyšších ročnících Právní nauku jako jeden z předmětů, sloužila exkurze jako malá ochutnávka toho, co je čeká v jejich budoucím studiu. Následně mohli klást doplňující otázky, na které pan předseda senátu velmi ochotně a obšírně reagoval. Na závěr jsme si mohli vyzkoušet talár a projít historickou budovu soudu.

Galerie z exkurze

Partneři školy