Exkurze u městské policie – kamerový systém

Dne 19., 21. a 25. 6. 2024 jsem se skupinou žáků (3OME,2OB,1OB) a pedagogů naší školy (OV) společně
navštívil dispečerské kamerové centrum Městské policie Olomouc.
Městský kamerový dohlížecí systém slouží obyvatelům od roku 1997. V současné době kamerový systém
MPO disponuje celkem 37 stacionárními rotačními kamerami, které doplňuje 95 pohledových kamer, 2 ks
panoramatických kamer směrovaných na Sloup Nejsvětější Trojice, 10 ks bezpečnostních kamer v pěti
podchodech pro chodce. Dalších 14 provozovaných mobilních kamer je trvale umístěno v lokalitách
s omezením infrastruktury optických sítí. Celková částka vynaložená na realizaci kamer včetně příslušenství činí téměř 30 823 000,- Kč (proinvestovaná částka od první etapy v roce 1997 až do současnosti).

V současné době kamerový systém MPO disponuje celkem 37 stacionárními rotačními kamerami, které
doplňuje 95 pohledových kamer, 2 ks panoramatických kamer směrovaných na Sloup Nejsvětější Trojice, 10 ks bezpečnostních kamer v pěti podchodech pro chodce. Dalších 14 provozovaných mobilních kamer je trvale umístěno v lokalitách s omezením infrastruktury optických sítí.

Pro operativní použití slouží 38 ks mobilních kamer pro potřeby monitorování lokalit černých skládek,
ochrany dětských hřišť, herních prvků a objektů v majetku města se zvýšeným rizikem vandalských projevů a zajištění preventivního dohledu nad oblastí občanského soužití. Cílem je posílit pocit bezpečí občanů v monitorovaných lokalitách včetně snížení nápadu protiprávních jednání. Jeho vhodným a odborným využitím se dají ušetřit síly a prostředky v monitorovaných místech a operativně reagovat na vzniklá bezpečnostní rizika, využitím se dají ušetřit síly a prostředky v monitorovaných místech a operativně reagovat na vzniklá bezpečnostní rizika.

Podle ohlasu cestou zpět do školy, jsem přesvědčena, že návštěva dispečinku MPO obohatila všechny svým obsahem. Žáky podle reakcí a dotazů při přednášce exkurze velmi zaujala.

Jitka Kunetová
Jiří Novotný

Partneři školy