Exkurze na projekt Unesené svobody

Ve středu 8. listopadu 2023 se žáci nástavbového studia stavebního oboru 1. a 2. ročníku a oboru
provozní technika 1. ročníku zúčastnili projektu „Unesené svobody“ v kině Metropol. Projekt je
společnou aktivitou Univerzity Palackého v Olomouci, Zastoupení Evropské komise v ČR, univerzitní
iniciativy Euforka, Eurocentra a Europe Direct Olomouc a Politologického klubu FF UP v Olomouci. Po
krátkém uvedení byl program zahájen promítáním oceňovaného filmového dokumentu Kuciak:
Vražda novináře. Po jeho zhlédnutí proběhla diskuze o filmu v širších souvislostech a důvodech jeho
vzniku. Debaty se zúčastnila producentka filmu paní Jitka Kotrlová, politolog Pavel Šaradín, žáci měli
možnost pokládat dotazy a do debaty se aktivně zapojovali. Celý průběh akce byl velmi dobře
organizován a náročné společenské téma bylo prezentováno se zohledněním středoškolského
publika, takže žáci byli vůči programu vnímaví a velmi dobře jej přijali. Tímto bychom chtěli
organizátorům poděkovat za pozvání a popřát všem pokračování v takto atraktivních akcích.

Partneři školy