Exkurze na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Dne 5. 10. 2022 se žáci tříd 1SKA, 2SKA, 3AKA, 3SMI, 1PT, 2PT a 1MO za doprovodu učitelů školy Ing. Štefana Bešiny, Tomáše Holíčka, Lukáše Vašáka a Víta Přecechtěla zúčastnili strojírenského veletrhu v Brně.

Na výstavě byla mimořádně rozsáhlá přehlídka průmyslových technologií jak v oblasti obráběcích a tvářecích strojů, tak svařovací techniky. Žáci se seznámili s novými měřicími přístroji, s koncepcí inteligentního svařování a slévárenského průmyslu. Zvláštní pozornost byla věnována zpracování plastů, využití 3D tiskáren a nové technologii na úpravu povrchů.

 Žáky nejvíce zaujaly stroje a nástroje, které byly předváděny přímo na výstavišti. My učitelé jsme nasbírali množství studijního materiálu, které využijeme při výuce.
Exkurze splnila svůj cíl –  seznámit žáky s novými technologiemi. Žáci si sami uvědomili, jakým směrem se ubírá strojírenský průmysl a jaké jsou jejich možnosti získat v tomto odvětví zaměstnání.

Ing. Štefan BEŠINA

Ukázky 3D tisku

Partneři školy