ENERSOL 2024 – Krajská soutěž

Dne 1. 3. 2024 proběhla krajská soutěž ENERSOL v Mohelnici. Této soutěže se
zúčastnili i žáci naší školy z 2. ročníku MIEZ Albert Huslar a Petr Zehnálek, pod
vedením koordinátorů – Pavlem Hodinou a Alešem Doleželem. Krajské soutěže se
zúčastnily školy olomouckého kraje z Přerova, Olomouce, Mohelnice, Lipníku
n. B, a Šumperka.
V kategorii Enersol a inovace se naši žáci umístili na výborném 2. Místě
s projektem větrný generátor a byli nominováni do krajského družstva, které
bude reprezentovat olomoucký kraj na Národní soutěži v Pardubicích ve dnech
21 – 22. 3. 2024 .

Nejlepší účastníci z Národního kola postoupí na mezinárodní
soutěž, která bude v dubnu v Brně.

V Olomouci dne 11.3.2024

Galerie ze soutěže zde.

Partneři školy