DÁRCOVSTVÍ KRVE – TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FNOL 19. 3. 2024

Všeobecně prospěšné akce se zúčastnilo 15 plnoletých studentů napříč maturitními i učňovskými
obory ze tříd 1SPT, 2SN, 3TRT a 3OME, ačkoliv je transfuzní oddělení v rekonstrukci a museli strpět
téměř vojenské podmínky ve venkovním prostředí.


Na začátku dne studenti absolvovali registraci dárců krve, vyplnili detailní zdravotní formuláře,
absolvovali pohovor s lékařem a byl jim odebrán vzorek krve, to vše v mobilních kontejnerech FNOL.
Následně se přesunuli do budovy K, kde proběhlo důkladné vyšetření u lékaře, po kterém byli ve
vyhovujícím případě připuštěni k samotnému odběru krve v celkovém množství 470 ml.

Po úspěšném odběru měli dárci nárok na občerstvení zahrnující sendvič se šunkou či tuňákem, kávu a
slazenou limonádu pro podporu regenerace organismu. Dalšími benefity stojícími za zmínku jsou
proplacené parkovné, odznak za darování krve, či omluvených 24 hodin ve škole či práci.

V neposlední řadě dárci mohou odcházet se skvělým pocitem nezištné pomoci neznámu člověku
v kritické životní situaci.

Všem studentům, kteří se rozhodli darovat krev, jménem školy moc děkujeme a budeme se těšit na
další dárce v příštím školním roce.

Mgr. Wayne Zápařka – vedoucí akce

Galerie zde

Partneři školy