Celostátní konference projektu ENERSOL s účastí naší školy

Ve dnech 23. a 24. 3. 2023 se v Nymburku konala celostátní konference projektu ENERSOL.
Za naši školu se na této konferenci zúčastnili učitel odborných předmětů Ing. David Ivanič, učitel OV Aleš Doležel a žák II. ročníku třídy 2 ME Alexandr Stibor.
V rámci celostátní konference se tohoto projektu zúčastnilo 10 škol, reprezentující 10 krajů z celé ČR. Hlavním tématem tohoto projektu jsou energeticky obnovitelné zdroje. Ty jsou rozděleny do třech základních kategorií a to: kategorie praxe, inovace a popularizace. Žák naší školy Alexandr Stibor se prezentoval s malou vodní elektrárnou v kategorii praxe.
Na tři nejvyšší stupně se mu nepodařilo umístit, přesto se svým zajímavým nápadem
přeneseným do praktické ukázky s možností využití v přírodních podmínkách porotu i ostatní
účastníky výrazně zaujal.
Účastníci tohoto celorepublikového setkání, které po stránce organizační velmi dobře zvládla pořádající škola SOŠ a SOU Nymburk, se při ukončení tohoto setkání již společně těšili na mezinárodní konferenci „Projektu ENERSOL EU 2023“, která se ve dnech 20. – 21. 4. 2023 bude konat na naší škole v Olomouci.

Partneři školy