AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2023

Proběhl 28. ročník krajského kola soutěže – kategorie AUTOMECHANIK

Dne 21. 2. 2023 se konalo krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR – kategorie Automechanik.
Soutěž probíhala v prostorách Školícího střediska – ŠKODA v Kroměříži. Byl to již 28. ročník, jehož
vyhlašovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, spolu se Svazem prodejců a
opravářů motorových vozidel ČR. Za naši školu se soutěže zúčastnil Patrik Dědič, žák 3. ročníku
učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel, který se umístil na 7. místě z celkového počtu
11 ti soutěžících.

Na všechny soutěžící čekaly velmi pěkné ceny a obzvláště na ty, kteří se umístili na
stupních vítězů.

Petr Štábl

Galerie ze soutěže

Partneři školy