Adaptační dny prvních ročníků

Tradičně i v letošním školním roce proběhly adaptační dny pro první ročníky v příjemném prostředí nedalekého Kaprodromu. 

Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 10 prvních ročníků, 173 žáků, 10 třídních učitelů a 14 učitelů odborného výcviku.

Cílem adaptačních kurzů je usnadnění vstupu žáků do nového kolektivu. Slouží k vzájemnému poznání spolužáků a navázání vztahů s novými učiteli.

Adaptační dny – fotogalerie

Partneři školy