27. ROČNÍK slavnostního ocenění NEJLEPŠÍCH ABSOLVENTŮ středních škol

Tak jako každý rok, i v letošním roce Hospodářská komora ČR ocenila NEJLEPŠÍ ABSOLVENTY oborů středního odborného vzdělání. Hospodářská komora ČR pořádá toto ocenění ve spolupráci se středními odbornými školami a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Předání se uskutečnilo v sobotu 21. října 2023 v prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí Praha 1. V letošním roce bylo předáno více než 200 ocenění nejlepším absolventům všech oborů středního odborného vzdělání, kteří reprezentovali školy z celé české republiky. Toto ocenění je každoročně předáno absolventům, kteří během svého studia i při závěrečné zkoušce dosahovali výborných výsledků a splnili přísná kritéria stanovená Hospodářskou komorou ČR.

Za rok 2022/2023 byli oceněni tito naši žáci: Lakva Waldemar, Lelek Lukáš, Laštůvka Miroslav, Šmidra Petr, Kratochvíl Antonín. Jsem velmi potěšen, že toto významné ocenění získali i žáci naší školy. Věřím, že v příštím roce budeme stejně úspěšní jako letos a všem našim oceněným přeji hodně osobních i pracovních úspěchů.

VUOV Petr Tuleja

Galerie

Partneři školy