Domov mládeže

Žákům a studentům středních škol, kteří potřebují ubytování, nabízíme ubytování v domově mládeže SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79.

Domov mládeže Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 se nachází ve výškové budově v části města Olomouc – Nové sady, nedaleko parku, toku řeky Moravy a v blízkosti centra města Olomouce. Zde nás najdete: mapa lokality.

Ubytování je v třílůžkových pokojích. K dispozici žáci mají klubovny s televizí, Wi-Fi, studovny, kuchyňky. Sprchy a toalety jsou společné v každém patře. Jídelna, která poskytuje celodenní stravování, se nachází v přízemí budovy domova mládeže.

Ubytovaní žáci mohou zdarma navštěvovat venkovní sportoviště, sportovní halu a posilovnu, využívat nabídky akcí připravovaných Domovem.

Ceny poskytovaných služeb:

* ubytování 1000 Kč/měsíc * celodenní strava 94 Kč/den.

Přihláška do domova mládeže ke stažení zde – přihlášku vytiskněte, vyplňte a odešlete na adresu:
Domov mládeže SŠP, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc.

Vnitřní řád domova mládeže  Vnitřní řád Domova mládeže – dodatek č. 1

Pokyn k ubytování a pokyny ke stravování

Formulář ke stažení zde:
Souhlasné prohlášeni zákonný zástupce nezletilý I
Souhlasné prohlášení zákonný zástupce nezletilý II
Souhlasné prohlášení zletilý I
Souhlasné prohlášení zletilý II
vytiskněte, vyplňte a dovezte v den nástupu do domova mládeže.

Přihláška pro objednávání stravy internetem – pro vedoucí školní jídelny

Fotografie ze života domova mládeže
Prezentace domova mládeže

Další informace o ubytování získáte na kontaktech:
Mobil: 725 034 528

Vedoucí domova mládeže:
Iveta KELAROVÁ
e-mail: kelarovai@ssprool.cz
tel:       778 442 560
  Zástupce vedoucího domova mládeže:
Marcela STROJILOVÁ
e-mail: mstrojilova@ssprool.cz
tel:       585 724 224


Pro kontakt s vychovateli
domova mládeže používejte telefonní číslo mobilu: 725 034 528 (SMS omluvenky ubytovaných žáků, další sdělení a informace vychovatelům……) nebo kontaktujte e-mailem: dm@ssprool.cz.