Výchova mimo vyučování

Kelarová Iveta zástupce ředitele VMV 585 724 215
778 442 560
kelarovai@ssprool.cz
Strojilová Marcela Vedoucí vychovatelka 585 724 224 strojilovam@ssprool.cz
Vobořilová Martina, Bc. Vychovatelka 585 724 217 voborilovam@ssprool.cz
Hallová Petra Bc. Vychovatelka 585 724 269 hallovap@ssprool.cz
Spáčil Petr, Bc. Vychovatel 585 724 303 spacilpe@ssprool.cz
Gondek Daniel, Mgr. Vychovatel 585 724 213 gondekd@ssprool.cz
Fišarová Věra Vychovatelka 585 724 308 fisarovav@ssprool.cz
Domov mládeže – informace, sdělení 725 034 528