Vedení školy

 

 

 

ředitel:
Ing. Aleš JUREČKA 585 724 209 jureckaa@ssprool.cz
zástupce ředitele pro TV:
Mgr. Soňa SUGRAÑES 585 724 219 sugraness@ssprool.cz
zástupce ředitele pro OV:
Bc. Karel KLUMPLER 585 724 206 klumplerk@ssprool.cz
zástupce ředitele pro VMV:
Iveta KELAROVÁ 585 724 215 kelarovai@ssprool.cz
vedoucí ekonomického úseku:
Lenka KREMPLOVÁ 585 724 222 kremploval@ssprool.cz
vedoucí technicko-obchodního úseku:
Mgr. Věra Lačňáková 585 724 264 lacnakovave@ssprool.cz