Tenisové kurty

Provoz tenisových kurtů v sezóně 2021 bude zahájen v pátek 7. 5. 2021.

Provoz kurtů zabezpečují stejně jako v loňském roce pracovníci vrátnice na domově mládeže.

Vrátnice přijímá objednávky jednorázových hodin na tel. čísle 585 724 111.

Rezervace tenisových kurtů na celou sezónu (permanentky) řeší vedoucí technicko-obchodního úseku na tel. čísle: 775 887 073.

V rámci protiepidemických vládních opatření v současné době není umožněno užívat k venkovním sportovištím vnitřní prostory.  Šatny zprovozníme ihned, jakmile to bude možné.

Ceník:

Jednorázový nájem kurtů                                               140 Kč / hodina / kurt
Sezónní permanentka – dopoledne (do 12:00)           1 200 Kč / hodina týdně / sezóna
Sezónní permanentka – odpoledne kurt na čtyřhru    1 800 Kč / hodina týdně / sezóna
Sezónní permanentka – odpoledne kurt na dvouhru  1 500 Kč / hodina týdně / sezóna