Svářečská škola

Ceny za všechny námi nabízené služby jsou smluvní a upřesňují se s jednotlivými pověřenými osobami. V případe zájmu o svářečskou školu kontaktuje vedoucího učitele OV:

Štábl Petr.

mail: stablp@ssprool.cz

tel: 606 078 041

 

  1. Zaškolovací kurzy svářečů dle ČSN 050705

V systému České svářečské společnosti ANB

Cíl: Získání nejnižší odborné způsobilosti ke svařování a navařování na různých typech materiálů různými metodami.

Zakončení: Kurz zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části pod dozorem technologa svářečské školy. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností a průkaz zaškoleného pracovníka svařování.

Obsah kurzu:

bezpečnostní předpisy dle ČSN 050610, 050630, 050601, Vyhl. 87/2000 Sb. Nauka o materiálech, příprava materiálu, zařízení pro svařování technologie svařování,seznámení s pracovištěm a zařízením praktický výcvik svařování .

Kód kurzu Svařované materiály Délka kurzu
ZP 311-2 1.1 Řezání kyslíkem nelegované a nízkolegované oceli 3-5 dnů
ZP 311-3 1.1 Rovnání kyslíko- acetylenovým plamenem 3-5 dnů
ZP 15-2 1.1 Plazmové řezání tlak. vzduchem nelegované a nízkolegované oceli 3-5 dnů
ZP 15-2 8 Plazmové řezání tlak.vzduchem korozivzdorné austenitické oceli 3-5 dnů
ZP 111-1 1.1 Stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou 3-5 dnů
ZP 135 – 1 1.1 Stehování tavící se elektrodou (MAG) 3-5 dnů
ZP 311- 1. 1.1 Stehování plamenem 3-5 dnů
ZP 912-9 31 Plamenové tvrdé pájení mědi a její slitiny 3-5 dnů

2. Svářečské kurzy základní dle ČSN 05 0705

Cíl: Získání základní odborné způsobilosti ke svařování na různých typech materiálů různými metodami.

Zakončení: Kurz zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části pod dozorem zkušebního komisaře. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností a průkaz odborné kvalifikace svářeče.

Obsah kurzu:

Bezpečnostní předpisy dle příslušných norem ČSN 050610, 050630, 050601, Vyhl. 87/2000Sb. Nauka o materiálech, příprava materiálu, základy elektrotechniky zařízení pro svařování technologie svařování, seznámení s pracovištěm a zařízením, praktický výcvik svařování

 

Svařovací metoda MAG (Metal Active Gas) Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2, směsné plyny).

             Kód kurzu                  Svařované materiály Délka kurzu
             ZK 135 1.1                 Běžné oceli (černé materiály)
Svařovací metoda MMA (Manual Metal Arc)Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou.
3-4 týdny
             Kód kurzu                  Svařované materiály Délka kurzu
             ZK 111 1.1                   Běžné černé materiály
Svařovaní kyslíko-acetylenovým plamenem
3-4 týdny
             Kód kurzu                  Svařované materiály Délka kurzu
             ZK 311 1.1                Běžné černé materiály 3-4 týdny


3. Svářečské kurzy dle ČSN EN

  1. ČSN EN 287-1
  2. ČSN EN 12 732 (plynová potrubí)
  3. ČSN EN 13 133 ( pájení mědi na tvrdo)

Cíl: Získání další odborné způsobilosti ke svařování dle ČSN EN příp. dle příslušného technického pravidla (TP) na různých typech materiálů různými metodami.

Obsah kurzu: výklad příslušné normy ČSN EN nebo TP, praktický výcvik, svařování zakončeno zkouškou

Pro všechny základní kurzy svařování ocelí provádíme jednodenní doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních norem a ustanovení.

Cíl: předcházet rizikům úrazů na pracovištích, seznámit se změnami příslušných bezpečnostních předpisů a norem pro svařování, prověřit znalost svářečů.

  1. Svařování plastů v systému České svářečské společnosti pro svařování produktů.

Kód kurzu                  Svařované materiály                              Délka kurzu

Z-U/2.1.1.12              Svařování polyfúzí do ø 40 mm               3-4 dny

Z-U/2.1.2.12              Svařování polyfúzí nad ø 40 mm            3-4 dny

Obsah kurzu: bezpečnostní předpisy dle ČSN 050610, 050630, 050601, Vyhl. 87/2000 Sb. Nauka o materiálech, příprava materiálu zařízení pro svařování technologie svařování, seznámení s pracovištěm a zařízením, praktický výcvik svařování

Cíl: Získání základní odborné způsobilosti ke svařování na různých typech materiálů .

Zakončení: Kurz zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části pod technologem svářečské školy. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností a průkaz odborné kvalifikace svářeče.