Projekty školy

Projekty školy

Spolupráce s RC APA IKAP

Šablony II – SŠP Olomouc, Rooseveltova 79,reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/00158 56

Šablony II – SŠP Olomouc, Rooseveltova 79

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Profesní kvalifikace pro obory stavebních služeb (PROFESSTAV) 4/2014 – 6/2015

1. tisková zpráva
2. tisková zpráva

Modulová výuka diagnostiky osobních aut na SŠPROOL 1/2011 – 6/2012

Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání (PROFESMODUL) 9/2010 – 5/2012

Zpráva o udržitelnosti
Výstupy projektu

Obnova a modernizace technických oborů v olomouckém kraji (OMTO) 3/2010 – 11/2011

Mezinárodní projekty školy

Networking on Mobility and Innovation in Vocational Training 10/2015 – 09/2017

1. tisková zpráva /Olomouc, ČR/ –  fotogalerie
2. tisková zpráva /Záhřeb, Chorvatsko/ –  fotogalerie
3. tisková zpráva /Pontevico, Itálie/ –  fotogalerie
4. tisková zpráva /Varšava, Polsko/ – fotogalerie
5. tisková zpráva /Kuressaar, Estonsko/ – fotogalerie
6. tisková zpráva /Ribadeo, Španělsko/fotogalerie
Networking book: Podvozek automobilu, jak se dělala kniha, Chassis of the car, Chassis of the Car making off
Odkaz španělský WEB

Europe job Bank 8/2012 – 7/2014

Praxe mladých automechaniků v SRN 8/2013 – 12/2013

Provehicle 11/2012 – 12/2012

Výměna zkušeností s realizací celoživotního vzdělávání 7/2010 – 11/2010

Mezinárodní odborně-praktické vzdělávání 7 3/2005 -12/2005

Fostering dialogue between technical and vocational education, training and labor market 7/2014 – 12/2014

Výměna zkušeností s odborným vzděláváním dospělých  06/2015 – 05/2016

Partnerské projekty

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II)

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠI

Šablony – Výzva č. 56Poptávka – Výzva č. 56

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji 9/2013 – 6/2015

1. tisková zpráva
2. tisková zpráva
3. tisková zpráva
4. tisková zpráva
5. tisková zpráva

Vzdělávání pedagogů středních odborných škol olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů 8/2013 – 6/2015

Další profesní vzdělávání pro technické kvalifikace 8/2013 – 6/2015

1. tisková zpráva
2. tisková zpráva
3. tisková zpráva
4. tisková zpráva
5. tisková zpráva
6. tisková zpráva

Rozvojový program na podporu školních specialistů 6/2014 -12/2014

Další Profesní vzdělání – cesta k nové kvalifikaci 5/2012 – 6/2014

EU peníze středním školám 4/2012 – 4/2014

Posilování spolupráce s aktéry trhu práce 2/2012 – 12/2013

TZB – vytvoření kapacit dalšího profesního vzdělávání v oblasti technických zařízení budov v olomouckém kraji 10/2006 – 6/2008

IQ AUTO 2005 – 2006

Projekty – IROP, ROP, ŽP

Modernizace učeben odborného výcviku + SW PRO CNC

Modernizace učeben odborného výcviku včetně SW pro CNC stroje

Podpora technického vybavení dílen – 1. část 3/2012 – 6/2015

SŠ polytechnická Olomouc – nástavba dílen 10/2014 – 5/2015

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ polytechnická Olomouc 9/2013 – 10/2013

Kvalitnější vzdělávání řemeslníků na SŠP – nástavba učebnového pavilonu 8/2010 – 6/2011

UNIV

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým