Professtav učebnice pro obor KOMINÍK

Kontrola a čištění spalinových cest

 1. Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv
 2. Provozní kontrola spotřebičů a zkoušení spalinových cest
 3. Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů
 4. Zpracování dokumentace a evidence kominických služeb
 5. Kontrola průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů na pevná paliva

Měřeni spalin

 1. Příprava měření vypouštěných látek ve spalinách
 2. Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest
 3. Měření vypouštěných látek ve spalinách
 4. Zpracování dokumentace měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování

Montáž komínů a komínových vložek

 1. Montáž systémových komínů a kouřovodů
 2. Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky
 3. Opravy komínů a jejich příslušenství