Maturitní a závěrečné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY

DODATEK K MZ: Opatření obecné povahy (Maturitní zkoušky – dodatek)

Informace k úpravě  MZ ve školním roce 2020/2021

Aktualizované Informace k úpravě  MZ ve školním roce 2020/2021 (23. 03. 2021)

Žádost o vykonání komisionální zkoušky (náhradní a opravné) – 1.pol. šk. r. 2020/2021

Organizace MZ 2020/2021

Obecné informace k MZ 2020/2021

Povinné zkoušky profilové části státní maturity 2020/2021 stanovené ředitelem školy 02. 09. 2020

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z literatury – MZ jaro 2021

Žákovský seznam literárních děl přihláška ČJ 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky z AJ 2020/2021 – témata k ústní zkoušce

Profilová část maturitní zkoušky z RJ 2020/2021 – témata k ústní zkoušce

Seznam maturitních okruhů studijního oboru pro školní rok 2020/2021

– Provozní technika 23-43-L/51
– Stavební provoz 36-44-L/51
– Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51
– Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
– Obchodník66-41-L/01

 

Hodnocení profilové části MZ Provozní technika
Stavební provoz
Nábytkářská a dřevařská výroba
MIEZ
Obchodník
Cizí jazyky – ústní část
Český jazyk a literatura – ústní část

Organizace písemných zkoušek společné části MZ 2020/2021
Rozpis ústních maturitních zkoušek 2020/2021
4ME – mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
4OB – obchodník
2PT – provozní technika
2SP – stavební provoz
2SN – dřevařská a nábytkářská výroba

Model maturitní zkoušky pro rok 2021

Stránky maturitní zkoušky a veškeré informace naleznete na stránkách CERMATu

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečné zkoušky v řádném termínu školního roku 2020/2021