Kariérní systém – realita současného školství

Kariérní systém pro učitele je hotový. Podoba Kariérního systému učitelů byla zpracována ve stejnojmenném projektu MŠMT a NIDV a na jeho přípravě se podílela řada odborníků z praxe i akademické oblasti. Kariérní systém je založený na kompetencích a je dobrovolný.

Od 1. září 2015 – náběhové období
Od 1. července 2018 – standardní režim

Materiály ke stažení
KS Informační brožura
SU Učitel a jeho profesní já
SU Učitel a jeho žáci
SU Učitel a jeho okolí
KS Metodická příručka pro učitele
KS Metodická příručka pro ředitele škol
Metodika pro učitele k přípravě a vedení portfolia
Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů