Domov mládeže

Žákům a studentům středních škol, kteří potřebují ubytování, nabízíme ubytování v domově mládeže SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79.

Domov mládeže Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 se nachází ve výškové budově v části města Olomouc – Nové sady, nedaleko parku, toku řeky Moravy a v blízkosti centra města Olomouce. Zde nás najdete: mapa lokality.

Ubytování je v třílůžkových pokojích. K dispozici žáci mají klubovny s televizí, Wi-Fi, studovny, kuchyňky. Sprchy a toalety jsou společné v každém patře. Jídelna, která poskytuje celodenní stravování, se nachází v přízemí budovy domova mládeže.

Ubytovaní žáci mohou zdarma navštěvovat venkovní sportoviště, sportovní halu a posilovnu, využívat nabídky akcí připravovaných Domovem.

Ceny poskytovaných služeb:

* ubytování 1000 Kč/měsíc

Výsledky přijímacího řízení do domova mládeže SŠP Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2020/2021

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád Domova mládeže – dodatek č. 1

Pokyn k ubytování školní rok 2021 – 2022

Souhlasné prohlášeni zákonný zástupce nezletilý I
Souhlasné prohlášení zákonný zástupce nezletilý II


Souhlasné prohlášení zletilý I

Souhlasné prohlášení zletilý II
vytiskněte, vyplňte a dovezte v den nástupu do domova mládeže.

Přihláška pro objednávání stravy internetem – pro vedoucí školní jídelny

Fotografie ze života domova mládeže
Prezentace domova mládeže
Další informace o ubytování získáte na kontaktech:
Mobil: 725 034 528

Vedoucí domova mládeže:
Iveta KELAROVÁ
e-mail: kelarovai@ssprool.cz
tel: 778 442 560
Zástupce vedoucího domova mládeže:
Marcela STROJILOVÁ
e-mail: mstrojilova@ssprool.cz
tel: 585 724 224


Pro kontakt s vychovateli
domova mládeže používejte telefonní číslo mobilu: 725 034 528 (SMS omluvenky ubytovaných žáků, další sdělení a informace vychovatelům……) nebo kontaktujte e-mailem: dm@ssprool.cz.