IX. ročník setkání mladých malířů v Hlučíně

Dne 5. října se naši žáci oboru Malíř a Lakýrník zúčastnili devátého ročníku tradiční přehlídky Hlučín, město řemesel. Hlavním cílem setkání žáků bylo porovnání schopností, dovedností a výměna zkušeností jak žáků tak i pedagogů OV, rovněž poznání stylu práce a nápaditosti malířů z jiných regionů. Jednalo se o prezentaci škol a žáků. Akce se zúčastnilo osm dvoučlenných družstev z různých regionů naší republiky. V průběhu prezentace si měla možnost práci žáků prohlédnout i široká veřejnost. Žáci pracovali dle zadání a také se prezentovali vlastní tvorbou. Práce prováděli na sádrokartonových deskách, umístěných na stojanech. Vyzkoušeli si různé dekorativní techniky, např. vzornicovou, šumrovací, či linkovací.

Partneři školy