Studijní a učební obory – pouze denní forma studia

Přijímací řízení

Vyučované obory ve školním roce 2018/2019:

Směr strojírensko – automobilní

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP automechanik) tříletý učební obor s výučním listem
26-57-H/01 Autoelektrikář tříletý učební obor s výučním listem
23-55-H/02 Karosář (ŠVP autoklempíř) tříletý učební obor s výučním listem
23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP zaměření zámečník) tříletý učební obor s výučním listem
23-43-L/51 Provozní technika dvouleté nástavbové studium pro vyučence – ukončené maturitou


Směr dřevařský

33-56-H/01 Truhlář tříletý učební obor s výučním listem
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dvouleté nástavbové studium pro vyučence – ukončené maturitou


Směr stavební

36-67-H/01 Zedník tříletý učební obor s výučním listem
36-56-H/01 Kominík tříletý učební obor s výučním listem
36-67-H/01 Zedník (ŠVP zaměření obkladač) tříletý učební obor s výučním listem
36-52-H/01 Instalatér tříletý učební obor s výučním listem
36-64-H/01 Tesař tříletý učební obor s výučním listem
36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví tříletý učební obor s výučním listem
39-41-L/02 Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení
čtyřletý studijní obor s maturitou
36-44-L/51 Stavební provoz dvouleté nástavbové studium pro vyučence – ukončené maturitou

Směr obchodní

66-41-L/01 Obchodník – obchodní činnosti pro tech. obory čtyřletý studijní obor s maturitou

Nabízené učební a studijní obory pro školní rok 2019/2020:


Směr obchodní
max. počet přijímaných žáků
66-41-L/01 Obchodník – obchodní činnosti pro tech. obory čtyřletý studijní obor s maturitou ½ třídy

Směr strojírensko – automobilní
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(automechanik)
tříletý učební obor s výučním listem 1 třída
26-57-H/01 Autoelektrikář tříletý učební obor s výučním listem 1 třída
23-55-H/02 Karosář (autoklempíř) tříletý učební obor s výučním listem 1 třída
23-55-H/01 Klempíř (zaměření stavební výroba) tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
23-51-H/01 Strojní mechanik (zaměření zámečník) tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
23-43-L/51 Provozní technika dvouleté nástavbové studium pro vyučence – ukončené maturitou 1 třída

Směr dřevařský
33-56-H/01 Truhlář tříletý učební obor s výučním listem 1 třída
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dvouleté nástavbové studium pro vyučence – ukončené maturitou ½ třídy

Směr stavební
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení čtyřletý studijní obor s maturitou 1 třída
36-56-H/01 Kominík tříletý učební obor s výučním listem
36-57-H/01 Zedník tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
36-66-H/01 Montér suchých staveb tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
36-67-H/01 Zedník (zaměření obkladač) tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
36-52-H/01 Instalatér tříletý učební obor s výučním listem 1 třída
36-64-H/01 Tesař tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
39-41-H/01 Malíř a lakýrník tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
36-67-E/01 Zednické práce tříletý učební obor s výučním listem ½ třídy
36-44-L/51 Stavební provoz dvouleté nástavbové studium pro vyučence – ukončené maturitou 1 třída

Jednoroční zkrácená forma studia oborů skupiny „H“

23-51-H/01 Strojní mechanik
36-64-H/01 Tesař
36-56-H/01 Kominík
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)