Přijímací řízení 3. kolo – výsledky

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
– učební obory:

26-57-H/01   Autoelektrikář
36-67-H/01    Zedník
Vyšší ročník

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – studijní obory:

66-41-L/01    Obchodník