Přijímací řízení 1. kolo – výsledky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
– učební obory:

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel – Zkrácená forma studia
26-57-H/01   Autoelektrikář
36-52-H/01   Instalatér
23-55-H/02   Karosář
23-51-H/01    Strojní mechanik
36-64-H/01   Tesař
36-64-H/01   Tesař – Zkrácená forma studia
33-56-H/01   Truhlář
36-67-H/01   Zedník
36-67-H/01   Zedník – zaměření obkladač
36-67-E/01    Zednické práce
39-41-H/01   Malíř a lakýrník
36-66-H/01   Montér suchých staveb
36-56-H/01   Kominík
Výsledková listina přijímacího řízení do vyšších ročníků

23-43-L/51   Provozní technika
33-42-L/51   Nábytkářská a dřevařská výroba
39-41-L/02   Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
66-41-L/01   Obchodník

Upozornění pro nepřijaté uchazeče:
Pokud žák obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, může využít opravného prostředku prostřednictvím žádosti o nové přijetí řediteli školy, který může vydat nové rozhodnutí. Předpokládáme totiž, že skutečný zájem o studium neprojeví všichni přijatí žáci a tím dojde k postupnému uvolňování míst pro přijetí nových žáků, kteří původně nebyli přijati.

Žádost o přijetí ke studiu do učebního oboru