Aktuální informace

Informační video školy

1/1

Počasí v Olomouci

Výsledky přijímacího řízení - první kolo

Výsledky přijímacího řízení - druhé kolo

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy slouží zápisový lístek.
Zápisový lístek musí být na školu odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – tj. od 22. 4. 2016.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Proti nepřijetí ke studiu se lze odvolat do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a to k rukám ředitele školy – viz rozhodnutí o nepřijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč
, nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, vzdává se tímto práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


Přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 15. května 2016.

Přijímací zkouška – písemný dotazník z OSP pro nástavbová studia se bude konat v pátek 18. kvěna 2016 od 9:00 hod. v zasedacím sále č. 115, budova TV1.

Do tříletých a čtyřletých oborů se zkouška nekoná.

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje putuje na Střední školu polytechnickou

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování
pro školní rok 2016 / 2017

Druhé kolo - dodatek

Pravidla pro poskytování Studijního stipendia:
pro učňovské obory vzdělání
pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Slavnostní otevření Centra polytechnické výchovy

Organizace školního roku 2015/2016

Přijímací řízení na SŠP

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.


 

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz