Aktuální informace

Informační video školy

1/1

Počasí v Olomouci

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok  2017/18

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů - 21. dubna 2017
(viz Organizace maturitních zkoušek ve šk. roce 2016/2017)

Scholaris 2017

Výzva k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za rok 2016
 

Pravidla pro poskytování Studijního stipendia:
pro učňovské obory vzdělání
pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Organizace školního roku 2016/2017

Přijímací řízení na SŠP

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu do tříletých učebních oborů  si vyzvedněte osobně
v pondělí 24. 4. 2017 v době od 7:00 – 17:00 hodin v kanceláři č. 102, 1. patro ředitelství školy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu do čtyřletých studijních oborů a nástavbového studia si vyzvedněte osobně
ve středu 3. 5. 2017 v době od 7:00 – 17:00 hodin v kanceláři č. 102, 1. patro ředitelství školy.

Rozhodnutí o přijetí a úmysl studovat zvolený obor, potvrďte odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek musí být na školu odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (24. dubna 2017, 3. května 2017) na stránkách školy www.ssprool.cz.

Od tohoto data zveřejnění běží lhůta pro zaslání ZL. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce, odevzdáním zápisového lístku, úmysl vzdělávat se, vzdává se tímto práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který požádá ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.


 

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz