Aktuální informace

Informační video školy

1/1

Počasí v Olomouci

Úřední hodiny v období školních prázdnin:
pondělí - pátek   8:00 - 12:00
Rozpis opravných a rozdílových zkoušek

Zahájení nového školního roku 2016 / 2017

Výsledky přijímacího řízení - třetí kolo

Výsledky přijímacího řízení do domova mládeže pro školní rok2016/2017

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy slouží zápisový lístek.
Zápisový lístek musí být na školu odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Proti nepřijetí ke studiu se lze odvolat do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a to k rukám ředitele školy – viz rozhodnutí o nepřijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč
, nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, vzdává se tímto práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


Přijímací řízení – mimořádné kolo do 31. 8. 2016 dle volné kapacity.

Do tříletých a čtyřletých oborů se zkouška nekoná.

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování
pro školní rok 2016 / 2017

Pravidla pro poskytování Studijního stipendia:
pro učňovské obory vzdělání
pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Organizace školního roku 2015/2016

Přijímací řízení na SŠP

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.


 

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz