Aktuální informace

ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 14. 04. 2021 v 17:00

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování

OPEN DAY 2021


V Olomouci dne 09. 04. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě Mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06. 04 2021 bude provoz Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 od 12. 04. 2021 do odvolání probíhat následujícím způsobem:

Teoretická výuka bude ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná na základě § 184a školského zákona. Jednotnou platformou SŠP je G-Suit (Google Classroom, Google Meet, G-mail…). V době od 12. 04. 2021 do odvolání budou umožněny pouze prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace budou probíhat na základě předchozí vzájemné dohody mezi učitelem a žákem a budou primárně určeny pro žáky závěrečných ročníků a žáky ohrožené školní neúspěšností.  Rovněž bude umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek pro žáky závěrečných ročníků, dále závěrečných a maturitních zkoušek. Po celou dobu pobytu ve škole jsou všechny osoby povinné používat na ochranu dýchacích cest (úst i nosu) respirátory FFP2 nebo KN95.

Odborný výcvik bude ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná na základě § 184a školského zákona. V době od 12. 04. 2021 do odvolání budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace budou probíhat na základě předchozí vzájemné dohody mezi učitelem a žákem a budou primárně určeny pro žáky závěrečných ročníků a žáky ohrožené školní neúspěšností.

Autoškola - Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 06. 04. 2021 probíhají nadále v autoškole prezenční konzultace (jízdy), během kterých musí učitel i žák v autoškole používat na ochranu dýchacích cest respirátor FFP2 nebo KN95.

Provoz školní jídelny
Automatická objednávka stravy na DUBEN všem strávníkům proběhla 26. 03. 2021, a to ze zůstatku na kontě strávníka k 25. 03. ŽÁKŮM po dobu distanční výuky ve všech formách studia pro všechny ročníky bude provedena hromadná odhláška stravy, tj. 12. 4. – 16. 4. 2021. V případě jakékoliv změny distanční výuky na prezenční si všichni strávníci, tedy i žáci, odhlašují stravu sami předcházející pracovní den do 13,00 h na následující pracovní den, tzn. na 19. 4. odhlášky stravy nejpozději 16. 4. do 13,00 hod. (přes www.strava.cz, e-mailem jidelna@ssprool.cz, telefonicky, na boxu před jídelnou).

V případě zájmu žáků o stravování v době individuální konzultace je nutná dohoda předem, volejte jídelnu tel. 585 724 207. Ostatní strávníci si odhlašují stravu sami, neprovádí se jim hromadná odhláška stravy.

Provoz domova mládeže
Z důvodu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je domov mládeže v týdnu od 12. 04. 2021 až do odvolání uzavřen. Ubytování žáci si po předchozí dohodě s vedoucím domova mládeže (tel: 778 442 560) mohou vyzvednout své osobní věci z domova. Příchod musí nahlásit službu konajícímu vrátnému, ten umožní vstup na DM.

Případné změny v organizaci výuky v návaznosti na aktuální rozhodnutí vlády ČR. MŠMT, MZ či KHS budou zveřejněny na webových stránkách školy. Sledujte proto, prosím, záložku INFORMACE Covid 19 v hlavní nabídce našich webových stránek.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Aleš Jurečka v. r.
ředitel školy


Program nadaný žák

Organizace školního roku 2020/2021