Aktuální informace

V Olomouci dne 08. 01. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě Usnesení vlády ČR ze dne 07. 01 2021, č. 13 bude provoz Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 od 11. 01. 2021 do 22. 01. 2021 včetně probíhat následujícím způsobem:

Teoretická výuka bude ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná na základě § 184a školského zákona. Jednotnou platformou SŠP je G-Suite (Google Classroom, Google Meet, G-mail…). V době od 11. – 22. 01. 2021 budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace budou probíhat na základě předchozí vzájemné dohody mezi učitelem a žákem a budou primárně určeny pro žáky závěrečných ročníků a žáky ohrožené školní neúspěšností.

Odborný výcvik bude ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná na základě § 184a školského zákona. V době od 11. – 22. 01. 2021 budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace budou probíhat na základě předchozí vzájemné dohody mezi učitelem a žákem a budou primárně určeny pro žáky závěrečných ročníků a žáky ohrožené školní neúspěšností.

Hodnocení žáků na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.

Předávání vysvědčení za první pololetí nebo výpisu z vysvědčení proběhne, pokud to umožní aktuální epidemická situace, ve dnech 27. a 28. 01. 2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Provoz školní jídelny

Strava od 11. 01. 2021 do 22. 01. 2021 byla hromadně odhlášena pouze žákům. Strava od 25. 1. do 28. 1. 2021 včetně byla automaticky objednána ze dne 27. 12. 2020. Pátek 29. ledna 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny.  V případě zájmu žáků o stravování v době individuální konzultace je nutná dohoda předem, volejte jídelnu. Ostatní strávníci si odhlašují stravu sami, neprovádí se jim hromadná odhláška stravy, a to na 11. 01. 2021 nejpozději do 8. 1. 2021 do 13,00 hodin.

Automatická objednávka stravy na únor všem strávníkům proběhne 26. 1. 2021.

Odhláška stravy : * přes internet (pouze pro strávníky s touto aktivní službou)

* e-mailem: jidelna@ssprool.cz
* telefonicky 585 724 207 nejpozději na následující pracovní den předcházející do 13,00 h

Provoz domova mládeže

Ubytování v domově mládeže se ruší do odvolání.

Případné změny v organizaci výuky v návaznosti na aktuální rozhodnutí vlády ČR či KHS budou zveřejněny na webových stránkách školy. Sledujte proto, prosím, záložku INFORMACE Covid 19 v hlavní nabídce našich webových stránek.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Aleš Jurečka v. r.
ředitel školy


Program nadaný žák

Organizace školního roku 2020/2021