Aktuální informace

Informační video školy

1/1

Počasí v Olomouci

V pátek 29. září 2017 je v naší škole ředitelské volno 😛 

Svět Kostek Olomouc 2017/2

Závěrečné zkoušky v náhradním a opravném termínu školního roku 2016/2017

Harmonogram zkoušek v náhradním termínu, opravných zkoušek a rozdílových zkoušek - 2. pololetí šk. roku 2016/17

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok  2017/18  -  Domov mládeže

Studijní stáž pro žáky SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79 – Španělsko 2017

Pořadí vybraných studentů včetně náhradníků

Scholaris 2017

Pravidla pro poskytování Studijního stipendia:
pro učňovské obory vzdělání
pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Organizace školního roku 2017/2018

Přijímací řízení na SŠP

Přihlášky pro mimořádné kolo - doplnění volných kapacit oborů a tříd odevzdejte nejpozději do 29. 8. 2017

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu si vyzvedněte osobně
ve čtvrtek 31. 8. 2017 v době od 7:00 – 15:00 hodin v kanceláři č. 102, 1. patro ředitelství školy.

Výsledky mimořádného kola přijímacího řízení pro obor:
TESAŘ,   TRUHLÁŘ,   VYŠŠÍ ROČNÍK

Rozhodnutí o přijetí a úmysl studovat zvolený obor, potvrďte odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek musí být na školu odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na stránkách školy www.ssprool.cz.

Od tohoto data zveřejnění běží lhůta pro zaslání ZL. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce, odevzdáním zápisového lístku, úmysl vzdělávat se, vzdává se tímto práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který požádá ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.


 

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz