Aktuální informace

Informační video školy

1/1

Počasí v Olomouci

Scholaris 2017

Výzva k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za rok 2016
 

Pravidla pro poskytování Studijního stipendia:
pro učňovské obory vzdělání
pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Organizace školního roku 2016/2017

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je možné zasílat do 1. 3. 2017, nebo předávat osobně v kanceláři č. 102, nebo č. 104 v 1. patře ředitelství školy
a to v době od 7:00 – 15:00 hod.

Přijímací řízení na SŠP

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.


 

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz